Corona / Covid-19

Skillbreak följer noggrant händelseutvecklingen av Corona/Covid-19 och agerar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För oss är det viktigt att du som deltagare på en workshop ska känna dig trygg med att vi gör det vi kan för att hindra smittspridning. Tillsammans hjälps vi åt att minska spridningen. Det är superviktigt att du stannar hemma om du känner symtom eller är sjuk, för att inte riskera att smitta andra. 

Allmänna råd för att undvika smitta

Tvätta händerna ofta
Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun
En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Handsprit
Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60% alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Kontakta oss på support@skillbreak.com eller via chatten på skillbreak.com om du har frågor inför din workshop.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss